THÔNG BÁO MỜI BÁO GIÁ SỐ 5064

THÔNG BÁO MỜI BÁO GIÁ 

DỊCH VỤ TƯ VẤN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ 

Bệnh viện đa khoa Vân Đình đang có nhu cầu thuê dịch vụ tư vấn trang thiết bị y tế. Bệnh viện kính mời các đơn vị quan tâm có đủ điều kiện và năng lực chuyên môn gửi thông tin chào giá dịch vụ tư vấn về nội dung như sau: 

Chi tiết xem tại đây: Thông báo mời báo giá

Chi tiết xem tại đây: Thông báo mời báo giá