Thông báo mời báo giá số 1303

Thông báo mời báo giá số 

Kính gửi: Các hãng sản xuất, các nhà cung cấp tại Việt Nam 

Bệnh viện Đa khoa Vân Đình có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: Mua sắm dây dẫn tia Laser với nội dung như sau: 

Chi tiết xem tại đây: Thông báo mời báo giá

Chi tiết xem tại đây: Thông báo mời báo giá