Mời báo giá số 1345 – Cung cấp dịch vụ tổ chức tham quan, học tập kinh nghiệp tại Quy Nhơn – Phú Yên

Thư mời báo giá 

Kính gửi: Quý doanh nghiệp 

Bệnh viện đa khoa Vân Đình chuẩn bị tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà thầu cung cấp dịch vụ thẩm định giá trị dịch vụ – Dự toán: Cung cấp dịch vụ tổ chức tham quan, học tập kinh nghiệp tại Quy Nhơn – Phú Yên 4 ngày 3 đêm cho Bệnh viện đa khoa Vân Đình.

Chúng tôi kính mời các đơn vị có khả năng cung cấp dịch vụ thẩm định giá dịch vụ đến tìm hiểu và tham gia gói thầu này tại: Bệnh viện đa khoa Vân Đình.

xem chi tiết tại đây: Thư mời báo giá