Thông báo mời báo giá hệ thống chuyển đổi số hóa X-quang

Ngày đăng: 11/23/2023

Thông báo mời báo giá hệ thống chuyển đổi số hóa X-quang

Bệnh viện đa khoa Vân Đình đang có nhu cầu thuê dịch vụ tư vấn mua sắm trang thiết bị y tế. Bệnh viện kính mời các đơn vị quan tâm có điều kiện và năng lực chuyên môn gửi thông tin chào giá về dịch vụ tư vấn với nội dung như sau: 

Xem chi tiết tại đây: TB Mời báo giá mua sắm TTBYT  

Xem chi tiết tại đây: TB Mời báo giá mua sắm TTBYT