THÔNG BÁO BỆNH VIỆN ĐA KHOA VÂN ĐÌNH TRIỂN KHAI KHÁM BỆNH VÀO THỨ 7 HÀNG TUẦN