Nhân kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ về thăm Bệnh Xá Vân Đình!

Bệnh viện đa khoa Vân Đình hôm nay, sẽ tiếp nối và phát huy truyền thống cao đẹp, đoàn kết một lòng, không ngừng phấn đấu, rèn luyện nâng cao chuyên môn, tu dưỡng y đức… để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe nhân dân.

https://m.hanoi.gov.vn/tintuc_sukien/-/hn/ZVOm7e3VDMRM/3/2857108/benh-vien-a-khoa-van-inh-can-phat-huy-truyen-thong-ang-tu-hao-nang-cao-chat-luong-cham-soc-suc-khoe-nhan-dan.html?fbclid=IwAR3BjSIio0vCg4K1vVD14FYK08cnQbsa_mYx-AwcMgL8u1z18Jh4edHItMc

Có thể là hình ảnh về 1 người và văn bản cho biết 'yjn Kijniệm 60 NGÀY BÁC HỒ VỀ THĂM BỆNH XÁ VÂN ĐÌNH 20/4/2023)'