Mời chào giá sinh phẩm số 4479

Mời chào giá sinh phẩm

Kính gửi: các hãng sản xuất, nhà cung cấp sinh phẩm tại Việt Nam 

Bệnh viện đa khoa Vân Đình có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo xây dựng dự toán gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu Mua sắm test nhanh chẩn đoán sốt xuất huyết;

Bệnh viện kính mời các đơn vị, doanh nghiệp kinh doanh có khả năng cung cấp, quan tâm chào giá, với nội dung cụ thể như sau: