Mời chào giá hóa chất xét nghiệm số 988

Mời chào giá hóa chất xét nghiệm số

Kính gửi: các hãng sản xuất, nhà cung cấp

Bệnh viện đa khoa Vân Đình có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo xây dựng dự toán gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu Cung cấp dụng cụ y tế cho Bệnh viện;

Bệnh viện kính mời các đơn vị, doanh nghiệp kinh doanh có khả năng cung cấp, quan tâm chào giá, với nội dung cụ thể như sau: 

Chi tiết xem tại đây:mời chào giá

Chi tiết xem tại đây:mời chào giá