KHOA KIỂM SOÁT NHIỄM KHUẨN

KHOA KIỂM SOÁT NHIỄM KHUẨN

 1. GIỚI THIỆU KHOA
 2. Lịch sử hình thành và phát triển:

Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn tiền thân là khoa Chống nhiễm khuẩn được thành lập từ năm 2009 theo Quyết định số 2262/QĐ-SYT ngày 25/11/2009 của Sở Y tế Hà Nội về việc thành lập các khoa, phòng thuộc Bệnh viện đa khoa Vân Đình. Sau đó khoa được đổi tên thành khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn theo quy định tại Thông tư 18/2009/TT-BYT hướng dẫn về công tác Kiểm soát nhiễm khuẩn trong các cơ sở khám chữa bệnh.

Khoa có đủ năng lực đảm trách công tác kiểm soát nhiễm khuẩn tại bệnh viện, là nơi học tập và trao đổi kinh nghiệm về kiểm soát nhiễm khuẩn với các bệnh viện trực thuộc Sở Y tế Hà Nội.

 1. Tổ chức nhân lực của khoa:

2.1.Tổng số nhân lực của khoa: 20 cán bộ, Trong đó:

Trình độ chuyên môn Số lượng
Bác sĩ CKI 01
Đại học Điều dưỡng 03
Cao đẳng Điều dưỡng 04
Nữ hộ sinh cao đẳng 02
Sơ cấp Điều dưỡng 01
Cán sự 01
Hộ lý 08

 

2.2. Ban lãnh đạo khoa hiện nay:

Phó trưởng khoa phụ trách: BSCKI. Nguyễn Hải Anh

Điều dưỡng trưởng khoa: CN. Đặng Thị Ngọc.

Tập thể khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn

 1. Cơ sở vật chất trang thiết bị:

Khoa được trang bị nhiều máy móc hiện đại và nhiều trang thiết bị chuyên dụng cho công tác kiểm soát nhiễm khuẩn, đáp ứng nhu cầu hoạt động chuyên môn KSNK và hoạt động phát triển kỹ thuật cao, đem lại an toàn cho người bệnh và nâng cao chất lượng khám chữa bệnh tại bệnh viện cụ thể:

STT Trang thiết bị Số lượng
1 Máy giặt công nghiệp 02
2 Máy sấy khô đồ vải 02
3 Hệ thống rửa dụng cụ tự động 01
4 Hệ thống làm khô dụng cụ tự động 01
5 Máy đóng gói 01
6 Máy tiệt khuẩn Ozone Plasma 01
7 Máy tiệt khuẩn nhiệt độ thấp Steris 01
8 Nồi hấp tiệt trùng tự động 04

 

 1. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA KHOA
 • – Đầu mối tham mưu cho Giám đốc về biện pháp phòng ngừa và kiểm soát nhiễm khuẩn tại bệnh viện theo quy định.
 • – Tổ chức và phối hợp với các khoa, phòng liên quan triển khai thực hiện, kiểm tra, giám sát việc thực hiện phòng ngừa và kiểm soát nhiễm khuẩn tại bệnh viện.
 • – Xây dựng mô tả công việc cho nhân viên y tế ở khoa.
 • – Xây dựng định mức, tiêu chuẩn kỹ thuật và đề xuất mua sắm trang thiết bị, phương tiện, vật tư, hóa chất liên quan đến hoạt động kiểm soát nhiễm khuẩn và kiểm tra, giám sát việc thực hiện.
 • – Hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra,giám sát việc thực hiện các hoạt động kiểm soát nhiễm khuẩn của thành viên mạng lưới kiểm soát nhiễm khuẩn.
 • – Tổ chức đào tạo, tập huấn về kiểm soát nhiễm khuẩn cho nhân viên y tế và học viên.
 • – Tổ chức truyền thông về kiểm soát nhiễm khuẩn cho nhân viên y tế, học viên, người bệnh, người nhà người bệnh và khách thăm.
 • – Thực hiện nghiên cứu khoa học và chỉ đạo tuyến về kiểm soát nhiễm khuẩn.
 • – Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Giám đốc.