Thư mời báo giá số 1183

Thư mời báo giá 

Kính gửi: Các đơn vị quan tâm 

Bệnh viện đa khoa Vân Đình có nhu cầu mua sắm hệ thống chuông báo gọi nhân viên y tế bằng nguồn thu sự nghiệp của đơn vị. Để có cơ sở xây dựng kế hoạch lựa chọn nhà thầu. Bệnh viện kính mời các đơn vị quan tâm báo giá (theo danh mục đính kèm).

Chi tiết xem tại đây: thư mời báo giá hệ thống chuông báo gọi NVYT

Chi tiết xem tại đây: thư mời báo giá hệ thống chuông báo gọi NVYT