Thông báo mời báo giá sửa chữa thiết bị y tế khoa HSTC-CĐ số 1384

Thông báo mời báo giá 

Kính gửi: Các nhà cung cấp dịch vụ tại Việt Nam 

Bệnh viện Đa khoa Vân Đình có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sơ tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: Sửa chữa thiết bị y tế khoa HSTC-CĐ với nội dung như sau:
Chi tiết xem tại đây: thông báo mời báo giá Máy siêu âm màu 4D,monitor