Thông báo mời báo giá sửa chữa hệ thống chụp cắt lớp vi tính

Thông báo mời báo giá sửa chữa hệ thống chụp cắt lớp vi tính

Bệnh viện đa khoa Vân Đình có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: sửa chữa hệ thống chụp cắt lớp vi tính với nội dung như sau: 

chi tiết xem tại đây: TB Mời báo giá sửa chữa máy cắt lớp vi tính

chi tiết xem tại đây: TB Mời báo giá sửa chữa máy cắt lớp vi tính