Thông báo mời báo giá số 1364

Thông báo mời báo giá

Kính gửi: Các hãng sản xuất, các nhà cung cấp tại Việt Nam 

Bệnh viện đa khoa Vân Đình có  nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: Mua sắm dao mổ điện cao tần với nội dung như sau: 

Chi tiết xem tại đây: Thông báo mời báo giá