Thông báo mời báo giá hệ thống chuyển đổi x-quang kỹ thuật số DR

Thông báo mời báo giá hệ thống chuyển đổi x-quang kỹ thuật số DR

Bệnh viện đa khoa Vân Đình đang có nhu cầu thuê dịch vụ tư vấn mua sắm trang thiết bị y tế. Bệnh viện kính mời các đơn vị quan tâm có đủ điều kiện và năng lực chuyên môn gửi thông tin chào giá về dịch vụ tư vấn về nội dung như sau: 

Chi tiết xem tại đây: TB Mời báo giá

Chi tiết xem tại đây: TB Mời báo giá