Mời chào giá dụng cụ, vật tư y tế số 230

Mời chào giá dụng cụ, vật tư y tế

Bệnh viện đa khoa Vân Đình có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo xây dựng dự toán gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu Cung cấp dụng cụ, vật tư y tế;

Bệnh viện kính mời các đơn vị, doanh nghiệp kinh doanh có khả năng cung cấp, quan tâm chào giá, với nội dung cụ thể như sau: 

Chi tiết xem tại đây: mời báo giá DC y tế

Chi tiết xem tại đây: mời báo giá DC y tế