Yêu cầu báo giá sửa chữa máy kéo giãn cột sống

11/17/2023

Bệnh viện đa khoa Vân Đình đang có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: sửa chữa máy kéo giãn cột sống với nội dung như sau: 

Tải file tại đây: yêu cầu báo giá_

Tải file tại đây: yêu cầu báo giá_